Bazar Długów
Internetowa giełda długów
Zarejestruj

Upadłość określana przez wierzycieli jako zmora finansowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem szczególnie ze strony dłużników będących osobami fizycznymi. Upadłość konsumencka to rozwiązanie, które na przestrzeni lat zyskało na znacznej popularności i z każdym rokiem zyskuje nadal.

Czym jest upadłość?

Ogłoszenie upadłości to inaczej postępowanie prawne polegające na dochodzeniu roszczeń wierzycieli od niewypłacalnego dłużnika. Jest to forma oddłużenia całego lub części zadłużenia, którego dłużnik ze względu na znaczną ilość i (lub) wielkość zobowiązań finansowych nie jest w stanie spłacić. W takim postępowaniu ważną rolę odgrywa komisarz, który czuwa nad jego prawidłowością oraz syndyk, który stara się zebrać i zarządzać pozostałym majątkiem dłużnika tak by z niego wierzycieli zaspokoić.

Nowy rok przyniósł istotne zmiany między innymi w branży komorniczej. Okazuje się, że dotyczą one dwóch zasadniczych ustaw, które zastąpią dotychczasową, tą z 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji. Została ona podzielona na ustawę o komornikach sądowych oraz ustawę o kosztach komorniczych.

Z jakiego powodu podzielono ustawę o komornikach?

Odpowiedź jest prosta. Stare regulacje były nowelizowane tak często, bo ponad 50 razy, że utraciły swoją wewnętrzną spójność. Przez to przepisy znajdujące się w ustawie zdawały się wzajemnie wykluczać, a niektóre z nich straciły niejako swoją ważność.

Publikacja danych dłużników, zwłaszcza takich, którzy nie spłacają swoich zobowiązań jest praktyką stosowaną powszechnie przez przedsiębiorców oraz firmy specjalizujące się w odzyskiwaniu należności od osób trzecich. W takim przypadku bardzo często osoby, których dane osobowe zostały opublikowane podnoszą argument, że jest to dla nich krzywdzące, a sama praktyka jest nielegalna. Czy tak faktycznie jest?

Czy giełdy długów postępują legalnie, upubliczniając dane dłużników?

Mimo tego, że dana praktyka wywołuje spore kontrowersje, w polskim prawie istnieje zapis, który jasno rozstrzyga tę kwestię. Publikacja danych osobowych dłużnika jest w pełni legalna. Firma windykacyjna czy klient indywidualny, który chce dochodzić swoich praw za pośrednictwem giełdy długów mają pełne prawo do publikacji wrażliwych informacji.

Strona korzysta z plików Cookie celem poprawy funkcjonalności serwisu.