Bazar Długów
Internetowa giełda długów
Zarejestruj
Zaloguj

Przedawnienie długu to często sposób dłużnika na uniknięcie spłaty zobowiązania. Wierzyciele jednak mają swoje sposoby, aby walczyć z takimi nieuczciwymi praktykami.

Czym jest przedawnienie długu?

Art. 117 Kodeksu Cywilnego podaje definicję:
§2. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia (…).

Oznacza to, że po upływie określonego czasu dłużnik może wykazać, że jego zobowiązanie jest przedawnione, a co za tym idzie, uchylić się od jego spłaty. Wierzyciel w takiej sytuacji nie może dochodzić spłaty należności drogą sądową. Dług nie został przez to anulowany, ale strony muszą się porozumieć między sobą i tylko od dobrej woli dłużnika zależy, czy zobowiązanie zostanie spłacone, czy nie.

Od 25 maja 2018 roku w życie weszło nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli tzw. RODO. Dane osobowe mają być lepiej chronione, a bezprawne ich udostępnianie surowo karane. Jak RODO wpłynie na giełdy długów, które udostępniają dane o dłużnikach?

Co to jest RODO?

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych ujednolica przepisy w zakresie w całej Unii Europejskiej. Konkretnie chodzi o kwestię ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych osób fizycznych. Rozporządzenie obejmuje swoim zakresem wszystkie podmioty, które w ramach prowadzonej działalności przetwarzają dane osobowe osób fizycznych. Jest to bardzo duża zmiana w tym zakresie nie tylko dla Polski, ale również dla wszystkich krajów europejskich.

Są co najmniej trzy wyjścia: windykacja polubowna, która jest kosztownym i długotrwałym procesem, wpisanie dłużnika do bazy Biura Informacji Gospodarczej oraz publikacja jego danych na giełdzie wierzytelności.

Co daje wpisanie dłużnika do BIG-u?

Jeśli dłużnik zostanie wpisany do baz BIG, będzie miał problem z zaciągnięciem nowej pożyczki czy kredytu, kupnem sprzętu na raty czy podpisaniem umowy na abonament.

Biura Informacji Gospodarczej współpracują jedynie z firmami finansowymi. Oznacza to, że osoba z zewnątrz nie może poznać historii kredytowej danej osoby, która figuruje w bazach.

Strona korzysta z plików Cookie celem poprawy funkcjonalności serwisu.