Bazar Długów
Internetowa giełda długów
Zarejestruj
Zaloguj

Publikacja danych dłużników, zwłaszcza takich, którzy nie spłacają swoich zobowiązań jest praktyką stosowaną powszechnie przez przedsiębiorców oraz firmy specjalizujące się w odzyskiwaniu należności od osób trzecich. W takim przypadku bardzo często osoby, których dane osobowe zostały opublikowane podnoszą argument, że jest to dla nich krzywdzące, a sama praktyka jest nielegalna. Czy tak faktycznie jest?

Czy giełdy długów postępują legalnie, upubliczniając dane dłużników?

Mimo tego, że dana praktyka wywołuje spore kontrowersje, w polskim prawie istnieje zapis, który jasno rozstrzyga tę kwestię. Publikacja danych osobowych dłużnika jest w pełni legalna. Firma windykacyjna czy klient indywidualny, który chce dochodzić swoich praw za pośrednictwem giełdy długów mają pełne prawo do publikacji wrażliwych informacji.

To rozwiązanie windykacyjne sprawdza się nie tylko przy zobowiązaniach finansowych przedsiębiorstw, ale również podczas braku spłaty należności od osoby prywatnej. Dlaczego warto skorzystać z giełdy długów? Oto pięć powodów, które powinny cię przekonać.

1. Dzięki giełdzie możesz szybciej odzyskać należne ci pieniądze

Podczas procesu windykacyjnego im więcej dróg dotarcia do dłużnika, tym lepiej. Istnieje prawdopodobieństwo, że zadłużony kontrahent szybciej odda pieniądze, kiedy będzie mu się stale przypominać o jego zaległościach. Sprawdza się to przede wszystkim przy windykowaniu kwot dużej wysokości, których brak bardzo często skutecznie zaburza płynność finansową przedsiębiorstwa. Właśnie dlatego lepiej jest działać nie tylko poprzez prawnika, ale również za pośrednictwem Internetu: zgłoś dłużnika na stronie giełdy długów.

Przedawnienie długu to często sposób dłużnika na uniknięcie spłaty zobowiązania. Wierzyciele jednak mają swoje sposoby, aby walczyć z takimi nieuczciwymi praktykami.

Czym jest przedawnienie długu?

Art. 117 Kodeksu Cywilnego podaje definicję:
§2. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia (…).

Oznacza to, że po upływie określonego czasu dłużnik może wykazać, że jego zobowiązanie jest przedawnione, a co za tym idzie, uchylić się od jego spłaty. Wierzyciel w takiej sytuacji nie może dochodzić spłaty należności drogą sądową. Dług nie został przez to anulowany, ale strony muszą się porozumieć między sobą i tylko od dobrej woli dłużnika zależy, czy zobowiązanie zostanie spłacone, czy nie.

Strona korzysta z plików Cookie celem poprawy funkcjonalności serwisu.