Bazar Długów
Internetowa giełda długów
Zarejestruj

Nowy rok przyniósł istotne zmiany między innymi w branży komorniczej. Okazuje się, że dotyczą one dwóch zasadniczych ustaw, które zastąpią dotychczasową, tą z 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji. Została ona podzielona na ustawę o komornikach sądowych oraz ustawę o kosztach komorniczych.

Z jakiego powodu podzielono ustawę o komornikach?

Odpowiedź jest prosta. Stare regulacje były nowelizowane tak często, bo ponad 50 razy, że utraciły swoją wewnętrzną spójność. Przez to przepisy znajdujące się w ustawie zdawały się wzajemnie wykluczać, a niektóre z nich straciły niejako swoją ważność.

Komornik ma stać się zawodem publicznego zaufania

Ustawa ma przede wszystkim zmienić postrzeganie danego zawodu, a przy tym dać mu prestiż i wysoką renomę. Komornik ma przestać być uważany za krnąbrnego przedsiębiorcę, który jest nastawiony jedynie na zysk. Osoby na tym stanowisku mają być pracownikami służby publicznej i przyczyniać się do polepszania sytuacji dłużnika. W końcu z jego pomocą osoby zadłużone mogą spłacić zaległe zobowiązanie.

Niestety, nie dziwi fakt, że do tej pory wielu Polakom ciężko wypowiedzieć się pozytywnie na temat zawodu komornika. Świadczą o tym statystyki zliczające wytoczone postępowania dyscyplinarne w związku z nadużyciami komorników. W 2015 roku było ich aż 102 przypadki. To ponad 100% wzrost, porównując dane z roku 2010, gdzie podobnych postępowań było jedynie 32.   

Co jeszcze zmieniają nowe ustawy o pracy komornika?

Zmian jest wiele, a poniżej zostały wyszczególnione najważniejsze z nich:

  • Minister Sprawiedliwości będzie miał zwiększone kompetencje nadzorcze w związku z działalnością komorników w Polsce. Jeśli kontrola wykaże nieprawidłowości, Minister będzie mógł zawiesić danego komornika lub usunąć go ze stanowiska.
  • Zostaje również zwiększony bezpośredni nadzór nad komornikami, który będą pełnić prezesi sądów rejonowych.
  • Komornik od stycznia 2019 roku będą zobligowani do nagrywania swoich działań w terenie, a następnie dołączać je każdorazowo do akt prowadzonej egzekucji.
  • Dookreślono ruchomości, które nie podlegają zajęciu komorniczemu. Chodzi między innymi o sprzęty gospodarstwa domowego, takie jak lodówka, pralka czy odkurzacz.
  • Komornik ma za zadanie podnieść swoje kwalifikacje. Ustawa daje mu na to 7 lat od daty jej obowiązywania. Ci pełniący ten zawód powinni mieć wyższe wykształcenie prawnicze.
  • Od stycznia komornikiem może zostać wyłącznie osoba, która ukończyła 28 rok życia.
  • Oświadczenia majątkowe komorników będą dokładnie uzupełnione o wszelkie nieruchomości oraz dochody i ich źródła.
Strona korzysta z plików Cookie celem poprawy funkcjonalności serwisu.