Bazar Długów
Internetowa giełda długów
Zarejestruj

Przedawnienie długu to często sposób dłużnika na uniknięcie spłaty zobowiązania. Wierzyciele jednak mają swoje sposoby, aby walczyć z takimi nieuczciwymi praktykami.

Czym jest przedawnienie długu?

Art. 117 Kodeksu Cywilnego podaje definicję:
§2. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia (…).

Oznacza to, że po upływie określonego czasu dłużnik może wykazać, że jego zobowiązanie jest przedawnione, a co za tym idzie, uchylić się od jego spłaty. Wierzyciel w takiej sytuacji nie może dochodzić spłaty należności drogą sądową. Dług nie został przez to anulowany, ale strony muszą się porozumieć między sobą i tylko od dobrej woli dłużnika zależy, czy zobowiązanie zostanie spłacone, czy nie.

Pamiętaj!
Jeśli dłużnik nie wykaże, że jego dług się przedawnił, wierzyciel może podjąć standardowe czynności prawne. Podniesienie zarzutu przedawnienia długu jest prawem dłużnika, z którego może, ale nie musi korzystać.

Fundamentalne zmiany w przepisach o przedawnieniu

Ustawodawca zmienia przede wszystkim generalny termin przedawnienia długu. Wcześniej wynosił on 10 lat, aktualnie to 6 lat. Termin przedawnienia długów powstałych ze świadczeń okresowych oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej pozostaje bez zmian – jest trzyletni.

Najważniejszą zmianą jest jednak fakt, że ustawa polepsza sytuację dłużnika względem przedsiębiorcy. Dłużnik nie będzie musiał już wnosić zarzutu przedawnienia. Ustawa przyznaje uprawnienia sądom do stwierdzenia przedawnienia na korzyść dłużnika.

Jak poradzić sobie z przedawnionym długiem?

Zmiany w Kodeksie Cywilnym nie wyłączają możliwości przerwania biegu przedawnienia. Przez określoną czynność prawną, zapisaną w ustawie, aktualny bieg przedawnienia przestaje być ważny. Sposoby na przerwanie biegu przedawnienia można podzielić na dwie grupy: zależne od dłużnika oraz zależne od wierzyciela.

Przerwanie biegu przedawnienia zależne od dłużnika:

  • Jeśli dłużnik przyzna się do posiadanego długu okres przedawnienia biegnie od nowa
  • Jeśli dłużnik podpisze umowę z wierzycielem, w której określa się fakt przerwania biegu przedawnienia

Przerwanie biegu przedawnienia zależne od wierzyciela:

  • Jeśli wierzyciel złoży pozew do sądu, niezależnie od rozstrzygnięcia sprawy, termin przedawnienia zostanie przerwany i zaczyna biec na nowo

Giełda długów jako sposób na pozbycie się problemu

Jeśli jednak dług się przedawnił, a dłużnik nie chce dobrowolnie spłacić zobowiązania, możesz wystawić dług na sprzedaż. Wystawienie danych dłużnika na giełdzie bardzo często motywuje go do spłaty zobowiązania. Jeśli jednak tak się nie stanie, zawsze możesz sprzedać wierzytelność. Dzięki temu ograniczysz formalności do minimum, a po transakcji otrzymasz należne ci pieniądze.

Strona korzysta z plików Cookie celem poprawy funkcjonalności serwisu.