Bazar Długów
Internetowa giełda długów
Zarejestruj

Przychodzą sytuacje, które są bardzo trudne do rozwiązania. Przykładem może być śmierć dłużnika, przeciwko któremu toczy się postępowanie komornicze. Co dzieje się dalej z jego długiem?

Ustalenie spadkobierców

Zgodnie z art. 819 Kodeksu postępowania cywilnego, komornik ma obowiązek zawiesić wszelkie czynności dotyczące zmarłego dłużnika oraz podjąć je na nowo już z udziałem spadkobierców. Zgodnie z prawem spadkobierca dziedzicząc wszelkie dobra po zmarłej osobie, dziedziczy również jego długi. Jeśli spadkobierców jest więcej, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność i są zobowiązani do uregulowania należności. Potencjalnych spadkobierców należy szukać wśród najbliższych.  

Kompensata długów to bardzo popularne zjawisko, które szczegółowo zostało przedstawione w artykule Kompensata długów – co to jest i jak to działa?.  Okazuje się, że na kompensacie można sporo zyskać zwłaszcza wtedy, kiedy korzysta się z giełdy długów.

Jak mogę zyskać?

Jeśli jesteś dłużnikiem, warto sprawdzić czy wierzyciel, któremu jesteś dłużny pieniądze, sam nie posiada zadłużenia wystawionego na sprzedaż. Najłatwiej jest to zrobić korzystając z giełdy długów. Zobowiązania na sprzedaż wystawiane są po niższych cenach niż ich faktyczna wartość. Zamiast standardowo spłacać wierzycielowi własny dług, możemy po prostu kupić jego zadłużenie. Tym samym sprzedający nasze zadłużenie staje się naszym dłużnikiem. W tym momencie, po spełnieniu pewnych warunków, możemy dokonać kompensaty długów.

Sprzedaż wierzytelności polega na przeniesieniu praw do ich rozporządzania kolejnej osobie – firmie, osobie prywatnej czy specjalistycznym podmiotom, które zajmują się windykacją długu. Jak jednak sprawić, aby ktoś chciał odkupić od nas dług? Najlepszym sposobem na to jest umieszczenie ogłoszenia na giełdzie wierzytelności. Dzięki temu możemy w prosty sposób, szybko i skutecznie odzyskać należne nam pieniądze.

 

Jak mogę sprzedać dług?

Jeśli windykacja na własną rękę nie przyniosła skutku, a dłużnik nie odpowiada na żadne wezwania lub jest niewypłacalny, można odsprzedać jego zobowiązanie osobie trzeciej. Cesja odbywa się poprzez podpisanie umowy cywilnoprawnej.

Strona korzysta z plików Cookie celem poprawy funkcjonalności serwisu.