Bazar Długów
Internetowa giełda długów
Zarejestruj

Sprzedaż wierzytelności polega na przeniesieniu praw do ich rozporządzania kolejnej osobie – firmie, osobie prywatnej czy specjalistycznym podmiotom, które zajmują się windykacją długu. Jak jednak sprawić, aby ktoś chciał odkupić od nas dług? Najlepszym sposobem na to jest umieszczenie ogłoszenia na giełdzie wierzytelności. Dzięki temu możemy w prosty sposób, szybko i skutecznie odzyskać należne nam pieniądze.

 

Jak mogę sprzedać dług?

Jeśli windykacja na własną rękę nie przyniosła skutku, a dłużnik nie odpowiada na żadne wezwania lub jest niewypłacalny, można odsprzedać jego zobowiązanie osobie trzeciej. Cesja odbywa się poprzez podpisanie umowy cywilnoprawnej.

Zostaje ona zawarta pomiędzy cedentem, czyli inaczej wierzycielem, a cesjonariuszem – nabywcą. Przedmiotem umowy jest zadłużenie, którego termin spłaty już upłynął. Forma takiej cesji jest dowolna, jednak gdy umowa pożyczki lub innej usługi, z której wyniknął dług, została sporządzona pisemnie, zaleca się wykonać cesję wierzytelności w tej samej formie.

Artykuł 509 Kodeksu Cywilnego daje wierzycielowi możliwość sprzedaży długu bez zgody zadłużonego. Dłużnik, którego obowiązkiem jest spłata zobowiązania, w momencie sprzedaży długu, będzie winny pieniądze osobie trzeciej, która kupiła jego zadłużenie.

Czym jest giełda wierzytelności?

To elektroniczny rejestr informacji gospodarczych, dotyczący ofert wierzytelności do kupienia. Każda zainteresowana osoba może dany dług kupić, a później domagać się od dłużnika jego spłaty we własnym imieniu.

 

Giełdy umożliwiają również załączenie danych dłużnika takich jak:

  • wysokość wierzytelności dłużnika (tego nie można pominąć)
  • imię i nazwisko
  • firma dłużnika (jeżeli zadłużony jest przedsiębiorcą)
  • miejsce zamieszkania lub adres firmy
  • powód roszczenia (niezapłacona wypłata z tytułu umowy zlecenia, faktura, itd.)

 

Ze względu na powszechność Internetu, giełdy długów prowadzone są w formie serwisów online. Część stron to tzw. giełdy branżowe, które prowadzą stronę dla sprzedawców i kupców zainteresowanych jedną tematyką, np. transportową. Takie giełdy wymagają rejestracji.

Istnieją również giełdy otwarte, takie, na których nie trzeba być zalogowanym. W takim przypadku każdy może wystawić ogłoszenie o sprzedaży oraz wyrazić chęć kupna danego długu.

Podstawą prawną, według której działają giełdy wierzytelności, są:

art. 509 Kodeksu Cywilnego

art. 4 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

art. 23 §1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych

Po co publikować ogłoszenie na giełdzie długów?

Istnieje bardzo wiele powodów, dla których warto opublikować zobowiązania swoich dłużników na giełdzie wierzytelności. Poniżej wymienione zostały najważniejsze z nich:

  • szybkość – windykacja zaległości finansowych w wielu przypadkach może przedłużać się nawet do kilku miesięcy, a i tak nie zawsze efekt przynosi pożądane rezultaty; dzięki giełdzie długów możemy odzyskać swoje pieniądze w bardzo krótkim czasie
  • zaangażowanie dłużnika – kiedy dłużnik znajdzie ogłoszenie dotyczące sprzedaży jego długu, bardzo często chce podjąć współpracę z wierzycielem odnośnie spłaty zobowiązania; warto zaznaczyć, że wielu kontrahentów, którzy chcą pracować z daną firmą, sprawdza jej dane za pośrednictwem Internetu; a nikt nie będzie chciał współpracować z osobą, która figuruje jako dłużnik na giełdzie wierzytelności; wniosek jest prosty – dana osoba jest po prostu niewypłacalna; aby zniknąć z giełdy, dłużnicy chcą szybko spłacić swoje zobowiązania
  • ograniczenie kosztów dla wierzyciela – dzięki ogłoszeniom na giełdzie długów, wierzyciel nie jest narażony na dodatkowe koszta postępowania windykacyjnego, sądowego i egzekucyjnego; aby odzyskać swoje pieniądze, wystarczy że znajdzie kogoś, kto odkupi od niego zadłużenie

 

Strona korzysta z plików Cookie celem poprawy funkcjonalności serwisu.