Bazar Długów
Internetowa giełda długów
Zarejestruj

Przychodzą sytuacje, które są bardzo trudne do rozwiązania. Przykładem może być śmierć dłużnika, przeciwko któremu toczy się postępowanie komornicze. Co dzieje się dalej z jego długiem?

Ustalenie spadkobierców

Zgodnie z art. 819 Kodeksu postępowania cywilnego, komornik ma obowiązek zawiesić wszelkie czynności dotyczące zmarłego dłużnika oraz podjąć je na nowo już z udziałem spadkobierców. Zgodnie z prawem spadkobierca dziedzicząc wszelkie dobra po zmarłej osobie, dziedziczy również jego długi. Jeśli spadkobierców jest więcej, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność i są zobowiązani do uregulowania należności. Potencjalnych spadkobierców należy szukać wśród najbliższych.  

Jesteś wierzycielem? Działaj

Wierzyciel w takiej sytuacji powinien złożyć wniosek do sądu o nabycie długu. Sąd ma za zadanie rozstrzygnąć kto jest prawowitym spadkobiercą i podzielić dług. Przyspieszyć proces może jedynie zakończone postępowanie spadkowe. W tym momencie wiadomo, kto musi oddać dług zmarłego. Istnieje również inne rozwiązanie tej sprawy – spadkobiercy sami mogą poczuwać się do spłaty, a tym samym mogą nawiązać kontakt z wierzycielem. Zdarza się to rzadko, zazwyczaj inicjatywa leży po stronie osoby, która chce odzyskać pieniądze. Dlatego jeśli jesteś wierzycielem – nie zwlekaj.

Co może zrobić spadkobierca?

Ma trzy wyjścia. Pierwszym z nich jest przyjęcie spadku i dobrowolne spłacenie długów. Można również odrzucić spadek i nie dziedziczyć niczego – ani długów, ani dóbr. Po trzecie, istnieje możliwość dziedziczenia spadku z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że odpowiedzialność spadkobiercy jest uwarunkowana ilością aktywów, które wchodzą w spadek.

Dla przykładu: jeśli spadkobierca odziedziczy dobra warte 10 000 zł, a dług zmarłego wynosi 8 000 zł, musi spłacić całość zobowiązania. Poza tym do rozdysponowania zostaje mu kwota 2 000 zł. Jeśli zmarły zadłużył się na 10 000 zł, a dobra warte są 8 000 zł, spadkobierca jest zobligowany spłacić równowartość odziedziczonych dóbr, czyli pełną kwotę. Jest to o tyle opłacalne rozwiązanie, że spadkobierca nie naraża się na dodatkowe koszty, a dług w teorii pokrywany jest z kwoty odziedziczonego majątku. Jeśli sąd nie znajdzie spadkobiercy lub każdy z nich zrzeknie się spadku, dług zgodnie z prawem musi spłacić Skarb Państwa.

Kontrowersyjne dziedziczenie długów

Rozwiązania prawne, które dotyczą dziedziczenia długów zazwyczaj rodzą wiele kontrowersji. Osoby, które nie są zadłużone de facto spłacają dług drugiej osoby. Pamiętać jednak należy, że winny takiej sytuacji tym bardziej nie jest wierzyciel. Chce jedynie odzyskać swoją należność, a prawo pozwala mu domagać się spłaty wierzytelności od spadkobierców dłużnika.

Strona korzysta z plików Cookie celem poprawy funkcjonalności serwisu.