Bazar Długów
Internetowa giełda długów
Zarejestruj

Podwójne transakcje, w których zarówno jedna strona jak i druga jest jednocześnie kupującym i sprzedającym, to nic nowego w świecie współczesnego biznesu. Jednym ze sposobów ułatwiającym korzystanie z takich rozwiązań jest kompensata długów, przez co kontrahenci mogą łatwo i szybko regulować wzajemne zobowiązania.

Czym jest kompensata długów?

Art. 498 § 1 i 2 Kodeksu Cywilnego tłumaczy czym jest kompensata.

Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.

Strona korzysta z plików Cookie celem poprawy funkcjonalności serwisu.