Bazar Długów
Internetowa giełda długów
Zarejestruj

To rozwiązanie windykacyjne sprawdza się nie tylko przy zobowiązaniach finansowych przedsiębiorstw, ale również podczas braku spłaty należności od osoby prywatnej. Dlaczego warto skorzystać z giełdy długów? Oto pięć powodów, które powinny cię przekonać.

1. Dzięki giełdzie możesz szybciej odzyskać należne ci pieniądze

Podczas procesu windykacyjnego im więcej dróg dotarcia do dłużnika, tym lepiej. Istnieje prawdopodobieństwo, że zadłużony kontrahent szybciej odda pieniądze, kiedy będzie mu się stale przypominać o jego zaległościach. Sprawdza się to przede wszystkim przy windykowaniu kwot dużej wysokości, których brak bardzo często skutecznie zaburza płynność finansową przedsiębiorstwa. Właśnie dlatego lepiej jest działać nie tylko poprzez prawnika, ale również za pośrednictwem Internetu: zgłoś dłużnika na stronie giełdy długów.

Przedawnienie długu to często sposób dłużnika na uniknięcie spłaty zobowiązania. Wierzyciele jednak mają swoje sposoby, aby walczyć z takimi nieuczciwymi praktykami.

Czym jest przedawnienie długu?

Art. 117 Kodeksu Cywilnego podaje definicję:
§2. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia (…).

Oznacza to, że po upływie określonego czasu dłużnik może wykazać, że jego zobowiązanie jest przedawnione, a co za tym idzie, uchylić się od jego spłaty. Wierzyciel w takiej sytuacji nie może dochodzić spłaty należności drogą sądową. Dług nie został przez to anulowany, ale strony muszą się porozumieć między sobą i tylko od dobrej woli dłużnika zależy, czy zobowiązanie zostanie spłacone, czy nie.

Od 25 maja 2018 roku w życie weszło nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli tzw. RODO. Dane osobowe mają być lepiej chronione, a bezprawne ich udostępnianie surowo karane. Jak RODO wpłynie na giełdy długów, które udostępniają dane o dłużnikach?

Co to jest RODO?

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych ujednolica przepisy w zakresie w całej Unii Europejskiej. Konkretnie chodzi o kwestię ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych osób fizycznych. Rozporządzenie obejmuje swoim zakresem wszystkie podmioty, które w ramach prowadzonej działalności przetwarzają dane osobowe osób fizycznych. Jest to bardzo duża zmiana w tym zakresie nie tylko dla Polski, ale również dla wszystkich krajów europejskich.

Strona korzysta z plików Cookie celem poprawy funkcjonalności serwisu.